Inventarisatie beeld- en geluidarchief en omgang met digitale opslag

15 april 2015

Vrijwel alle (podium)kunstenorganisaties beheren een audiovisueel archief met opnamen van eigen producties en/of repetities. Deze beeld- en geluidcollecties zijn vandaag belangrijk voor promotie en hernemingen en zullen in de toekomst het erfgoed van de (podium)kunsten in Vlaanderen vormen. Ze zijn echter weinig toegankelijk en erg kwetsbaar. Verwaarlozing, natuurlijk verval, technologische veroudering maar ook opzettelijke vernietiging: het zijn maar enkele van de vormen van bedreiging van audiovisuele archiefcollecties. Een soortgelijk probleem stelt zich vaak bij de langetermijnbewaring van digitale archieven en collecties.

Infosessies nieuw Kunstendecreet

16 maart 2015

De allereerste toepassing van het nieuwe Kunstendecreet staat voor de deur. Omdat het nieuwe decreet heel wat wijzigingen meebrengt, organiseert Kunstenpunt, in samenwerking met Kunsten en Erfgoed, een reeks infosessies om kunstenaars en organisaties wegwijs te maken in de regelgeving en om de nieuwe instrumenten goed in de vingers te krijgen. Ook TRACKS zal hierbij aan bod komen.

Workshop: digitale media-archeologie in de praktijk

12 maart 2015

9, 10 en 11 april 2015

iMAL en PACKED vzw organiseren een tweedaagse workshop en een open atelier over de omgang met verouderde gegevensdragers en computerhardware.

Ben Fino-Radin geeft een tweedaagse workshop over databeheer van en -toegang tot vroegere en huidige mediadragers. Deze workshop wordt gevolgd door een open atelier door Vincent Leclaire, waar deelnemers adviezen en voorbeelden krijgen over hoe je oude computers kan blijven gebruiken om toegang te krijgen tot gegevens op verouderde dragers.

Workshop Archives = Money (enkel voor Brusselse kunstorganisaties)

10 maart 2015

Goed bewaarde en beheerde archieven zijn goud waard. Dat weten niet alleen historici en archivarissen. Sinds het nieuwe Kunstendecreet is de hele kunstensector hiervan op de hoogte. Om subsidies te krijgen, moet je voortaan goed voor je archief zorgen. Maar wat is archief en hoe doe je dat: goed voor je archief zorgen?

Het AMVB snelt de Brusselse kunstensector op 1 en 8 juni ter hulp met twee gratis workshops en advies op maat.

Atelierbezoeken KUNSTWERKT

08 januari 2015

Maak je graag op een unieke manier kennis met een beeldend kunstenaar? Dan kan je deelnemen aan een atelierbezoek van KUNSTWERKT. In het voorjaar van 2015 gaan we niet alleen dieper in op het werk, de aanpak en de visie van de kunstenaar, maar ook op het kunstenaarsarchief.

Schrijf je in en maak van dichtbij kennis met kunstenaars, hun collectie en hun archief

Archiefbeheer bij PACKED vzw

19 december 2014

In de zomer van 2013 werd er een traject opgestart om het beheer van het digitaal en analoog archief van PACKED vzw te verbeteren en verder te ontwikkelen. Het traject resulteerde in het opstellen van richtlijnen en instrumenten voor een performant beheer van het archief tijdens zowel de dynamische als statische fase.

Benieuwd hoe PACKED vzw omgaat met zijn archief? Lees het verslag op CEST.

Onderzoek naar archieven en collecties in de beeldende kunsten

07 november 2014

PACKED vzw start, in samenwerking met BAM, een kortlopend vooronderzoek naar het erfgoed van de sector van de beeldende kunsten. Dit korte vooronderzoek is een eerste aanzet om het erfgoed binnen de deelsector van de beeldende kunsten én de problemen en uitdagingen die ermee verband houden in kaart te brengen.

10 jaar Kunstenloket - Kunst en Creatie in perspectief - Artist Talks - Digitalisering

03 november 2014

Naar aanleiding van het tienjarige bestaan organiseert Kunstenloket artist talks rond Kunst & Creatie in perspectief. Voor iedere avond worden er gastsprekers uitgenodigd: creatieven, aangevuld met een expert ter zake. Op donderdag 13 november (Timelab, Gent) is er een sessie rond digitalisering. Hoe ga je als kunstenaar of creatieveling om met digitalisering?

Drie nieuwe praktijkvoorbeelden online

24 oktober 2014

Er werden de voorbije maand drie nieuwe praktijkvoorbeelden gepubliceerd.

Er werd een noodonderkomen gezocht en gevonden voor het audiovisuele archief van Svend Thomsen / TVF, de overdracht van het Vooruit-archief naar Amsab-ISG werd gevolgd en het Netwerk-archief werd aangevuld met mondelinge kennis van de artistiek directeur.

Verslag lancering TRACKS-website online!

23 oktober 2014

Op 18 juni kwamen meer dan 100 geïnteresseerden uit de kunsten- en de cultureel erfgoedsector bijeen in de Beursschouwburg voor een inspirerende namiddag over het erfgoed van de kunstensector.

Het verslag van deze interessante namiddag is nu raadpleegbaar.