Save the date: International symposium on the preservation of born-digital art

15 december 2015

Op 18 en 19 februari organiseert de Stichting Behoud Moderne Kunst een internationaal symposium 'Transformation Digital Art. International symposium on the preservation of born-digital art' bij LIMA in Amsterdam.

Alles uit de kast! Kostuumerfgoed in Vlaanderen en Brussel - 12 december 2015

24 november 2015

Heel wat podiumkunstenhuizen, costumières en individuele kunstenaars hebben in de loop der jaren een uitgebreide kostuumcollectie opgebouwd. Ook tal van verenigingen die met feesten en rituelen bezig zijn komen met kostuumerfgoed in aanraking. Daar op een goede manier voor zorgen blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Bovendien hangt het voortbestaan van specifieke ontwerp- en maaktechnieken aan een zijden draadje.

Traject archiefdoorlichtingen podiumkunstenorganisaties: 6 podiumkunstenorganisaties evalueren hun eigen archiefwerking

02 november 2015

TRACKS vormt de basis voor een gloednieuw vormingstraject georganiseerd door Het Firmament en PACKED vzw. In het traject worden zes podiumkunstenorganisties begeleid bij het evalueren van hun archiefwerking en dit in functie van een uitgebreid evaluatierapport waaruit een actieplan voor de zorg voor hun archieven zal voortvloeien.

Archieven in de kijker: deSingel en Luc Peire

22 oktober 2015

Samen met Archiefbank Vlaanderen zoekt TRACKS in 2015 en 2016 kunstenerfgoed om te registreren in Archiefbank. Samen plaatsen we ook een aantal archieven in de kijker waaronder nu het architectuurarchief van deSingel en het archief van beeldend kunstenaar Luc Peire.

​Kunsterfgoed gezocht

07 oktober 2015

Archiefbank zoekt archieven rond beeldende kunst van kunstenaars, verzamelaars en collectieven en de gerelateerde collecties. Dit erfgoed omvat een wezenlijk onderdeel van het collectieve geheugen, maar het is bedreigd. Welk kunsterfgoed wordt wel nog bewaard? Waar wordt het bewaard? Archiefbank verzamelt informatie over erfgoed dat bewaard wordt bij de kunstenaar zelf, bij een verzamelaar of in een bewaarinstelling.

'Archief voor de toekomst': e-publicatie over het behoud en beheer van nalatenschappen van kunstenaars

28 september 2015

Ooit stilgestaan bij de erfenis van een kunstenaar? Wat gebeurt er met het werk als de kunstenaar niet meer leeft of om andere redenen niet meer in staat is daar zelf voor te zorgen? Wie krijgt de rechten? Wie beheert het archief en de collectie? Kunst beschouwen we als kostbaar erfgoed, maar wordt alles wat wij van waarde vinden ook bewaard? En is de economische waarde daarbij onze belangrijkste maatstaf, of zouden we meer waarden tegen het licht moeten houden?

Bevraging audiovisuele archieven en collecties in de muzieksector

17 september 2015

Vrijwel alle muziekorganisaties, musici, muziekliefhebbers beheren een audio en/of audiovisueel archief. Deze audio(visuele) archieven zijn vandaag een belangrijke getuige van een rijke muziekcultuur. Ze zijn echter weinig toegankelijk en worden in hun voortbestaan bedreigd omdat ze worden bewaard op dragers die in onbruik zijn geraakt en waarvoor de afspeelapparatuur ontbreekt. Een soortgelijk probleem stelt zich vaak bij de langetermijnbewaring van digitale archieven en collecties.

Workshop en symposium 29-30-31 oktober

04 september 2015

PACKED vzw organiseert een workshop over duurzaam digitaal beheren voor kunstenaars en kunstenorganisaties bij iMAL. Als voorbereiding werd alvast gestart met het in kaart brengen van het iMAL-archief.

Video Matters - Conferentie

18 augustus 2015

Als deel van het onderzoeksproject "Video Archive" vindt bij het Ludwig Forum Aachen de conferentie "Video Matters" plaats op 24 en 25 september 2015.

Symposium 2D and 3D Documentation and Visualisation of Performing Arts, Folklore and Rituals through the example of dance

17 augustus 2015

Save the date: Op 16, 17 en 18 november vindt in Berlijn het symposium 'Intangible cultural heritage and innovation. 2D and 3D Documentation and Visualisation of Performing Arts, Folklore and Rituals through the example of dance' plaats.