Terugblik op de TRACKS-website in 2016

11 januari 2017

In juli 2013 kreeg PACKED vzw de opdracht een website te creëren die advies verstrekt over archiefzorg in de kunstensector. Die website werd gerealiseerd in samenwerking met Het Firmament, en met medewerking van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Archiefbank Vlaanderen, Kunstenpunt, Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa), FARO, Forum voor Amateurkunsten en Resonant. Sinds juni 2014 staat de website online als TRACKS (Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg in de Kunstensector). Na iets meer dan tweeënhalf jaar online, zijn we blij te merken dat de TRACKS-website door de kunstensector intensief wordt gebruikt als online kennisplatform.

Nieuwe boekpublicatie: WIM VANDEKEYBUS - THE RAGE OF STAGING

09 december 2016

Wim Vandekeybus - The Rage of Staging is een visuele en mentale trip doorheen het universum van de choreograaf en zijn dansgezelschap Ultima Vez en focust op de thema's en ideeën die hem al ruim dertig jaar inspireren. Met bijdragen van tal van artiesten, onuitgegeven teksten, notities en scripts uit zijn voorstellingen en films en meer dan vierhonderd fascinerende beelden.

DiVersions - een middag in het museum - 04/12/2016 13:30 - 17:00

01 december 2016

Zondag 4 december van 13u30 tot 17u00, Constant start de werksessie Diversies met een publieke namiddag rond samenwerking, divergentie en het digitale archief in het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis (Jubelparkmuseum).

Save the date: Symposium 'Future Proof!? Strategieën voor het conserveren van interactieve digitale kunst.' (8-9 februari 2017)

29 november 2016

Op 8 en 9 februari 2017 organiseert LIMA in samenwerking met het SBMK (Stichting Behoud Moderne Kunst) en het Stedelijk Museum Schiedam het symposium 'Future Proof!? Strategieën voor het conserveren van interactieve digitale kunst.' Houd de website van LIMA en het Stedelijk Museum Schiedam de komende tijd in de gaten voor meer informatie.

www.li-ma.nl
www.stedelijkmuseumschiedam.nl

VIAA start met digitaliseren opnames uit de podiumkunsten

24 november 2016

In de lente van 2015 namen Het Firmament, Kunstenpunt en PACKED vzw het initiatief om een inventaris te maken van de audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunstensector. Sinds mei 2016 biedt VIAA de mogelijkheid aan podiumkunstenorganisaties om hun audiovisuele archieven te laten digitaliseren en duurzaam te archiveren. 40 organisaties tekenden in voor de digitalisering van hun audiovisueel materiaal.

Archief in de kijker: New Reform Archive

23 november 2016

Samen met Archiefbank Vlaanderen zoekt TRACKS in 2015 en 2016 kunstenerfgoed om te registreren in Archiefbank. Samen plaatsen we ook een aantal archieven in de kijker waaronder nu het archief van New Reform Archive.

Open call: onderzoeksproject over de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst tussen 1957 en 1969

09 oktober 2017

De geschiedenis van het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.) moet nog geschreven worden. Het ontstaan van het eerste Belgische museum van hedendaagse kunst is nochtans een bijzonder boeiend verhaal, dat bovendien unieke perspectieven biedt op de naoorlogse situatie van de levende kunst in België.

Artists' Studio Archives (publicatie)

16 november 2016

Art Libraries Society of North America (ARLIS/NA) publiceert Artists' Studio Archives: Managing Personal Collections & Creative Legacies, een gids voor kunstenaars, hun assistenten en anderen die pogingen doen om de studio-archieven van kunstenaars te bewaren.

UNFOLD #3: Reinterpreting the digital - 1 December 2016 - LIMA, Amsterdam, 20u.

04 november 2016

LIMA, het internationale platform voor duurzame toegang tot mediakunst, ondersteunt de kunstenpraktijk bij het bewaren en toegankelijk houden van mediakunst, digitale kunst en performances. Vanuit Amsterdam ontsluit LIMA de eigen collectie, verlenen ze diensten rond opslag en digitalisering voor musea, galeries en kunstenaars en voeren ze onderzoek in samenwerking met makers, musea en universiteiten.

UNFOLD is een internationaal samenwerkingsverband en onderzoeksproject dat focust op artistieke herinterpretatie bij de preservatie van mediakunst. Het bekijkt het documenteren en conserveren van digitale kunst tegen de achtergrond van 'live' kunstvormen als dans, theater en muziek. Hoe kunnen mediakunst en digitale kunst - die historisch sterk verbonden zijn met performancekunst - zich hierdoor laten inspireren? Kan een artistieke herinterpretatie van een kunstwerk de hybriditeit, context en het 'liveaspect' anders/beter vatten dan de standaardaanpak om het kunstwerk zelf toegankelijk proberen te houden in een context van snel verouderende platformen en besturingssystemen?

LIMA organiseert op 1 december 2016 haar derde publieksmoment in het kader van UNFOLD. De onderzoekslijn rond mediëring door herinterpretatie krijgt hier een vervolg.

Dance and the museum: Stretching the boundaries (publieksmoment)

04 oktober 2016

Internationale studiedag naar aanleiding van de tentoonstelling Zot Geweld/Dwaze Maagd

Al enkele decennia zoekt de museumwereld toenadering tot de dynamiek van kunstvormen als dans. Ook de danswereld is gefascineerd door de uitdaging om dans in een andere context te tonen of door te geven. Internationaal slaan verschillende curatoren en choreografen de handen in elkaar.